Anna Möller

civilingenjör

Anna Möller

civilingenjör


Kort om Anna

Anna har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska högskola med inriktning på fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare och fastighetsförvaltare.

I dag arbetar Anna främst med fastighetsbildningsfrågor.