Anna Möller


Anna Möller


Kort om Anna

Anna har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska högskola med inriktning på fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare och fastighetsförvaltare.

I dag arbetar Anna främst med fastighetsbildningsfrågor.