Amanda Sterner Nordin


Amanda Sterner Nordin


Kort om Amanda

Amanda har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har tidigare arbetat som exploateringsingenjör samt projektledare vid stadsbyggnadsprojekt.

Hon jobbar i dag främst med större exploateringsprojekt.