Sara Söderstam

lantmätare

Sara Söderstam

lantmätare


Kort om Sara

Sara är civilingenjör lantmäteri, mark- och fastighetsteknik vid KTH.

Sara är delägare i projektledningsföretaget Projectpartner och har gedigen erfarenhet av att leda och samordna plan- och avtalsfrågor i samhällsbyggnadsprojekt. I sitt nuvarande uppdrag är Sara ansvarig för Planer & Avtal i Region Stockholms program Tvärbanan, Kistagrenen.

Kurser med Sara: