Mätning

 

Mätning är ofta en integrerad del i en fastighetsrättslig bedömning. Det kan vara fallet i fråga om äldre förhållanden, exempelvis avsöndringar eller annars gamla gränser. Men även nya gränsers sträckning kan behöva klarläggas, exempelvis vid tvist eller bygg- och anläggningsarbeten. Våra lantmätare kan hjälpa dig både med den juridiska och den tekniska bedömningen inom ramen för ett och samma uppdrag.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Mätning

 

Vill du lära dig mer om förrättningsmätning och kartframställning?
Läs mer om vår uppdragsutbildning här.

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Mätning

Gränsutredning, privatperson

Gränsmur, inmätning & juridisk bedömning, privatperson

Fråga om äganderätt till uppgrundat område, privatperson

Utredning avseende om vatten följt med vid avsöndring (äldre privat jorddelning) samt bedömning av vilken landhöjning som skett över tid och vem uppgrundningen tillkommer.