Markexploatering

 

Ingen markexploatering är den andra lik, men hantverket är detsamma. Det bygger på lika delar praktiska och teoretiska kunskaper. Bland de förra märks exempelvis förhandlingsteknik och en god överblick över processen som helhet. Till de senare hör insikter i PBL, jordabalken och förrättningslagstiftningen. På Vesterlins kombinerar vi praktisk vana med goda juridisk kunskaper, för att så långt möjligt göra din exploatering enkel och förutsägbar.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Markexploatering

 

Är ni i behov av hjälp vid Fastighetsförteckningar?
Kontakta oss, vi hjälper er!

 

 

Några exempel på våra uppdrag inom Markexploatering

Exploateringsstöd, Nacka kommun

Markchef, Nacka kommun

Exploateringsstöd, Magnolia bostad

Exploateringsstöd, Eskilstuna kommun

Arbete som exploateringsingenjör på Eskilstuna kommun.

Exploateringsstöd, Lidingö Stad

Expertstöd åt John Mattson i avtals- och exploateringsfrågor i samband med detaljplaneläggning i Lidingö stad.

Exploateringsstöd, NCC PD

Strategisk rådgivning och upprättande av avtal vid plangenomförande samt stöd vid framtagande av detaljplaner. Uppdragen omfattar olika typer av exploateringsområden så som exempelvis logistikpark i Upplands Väsby samt bostäder och kontor i Solna.

Exploateringsstöd, Lilla Tellus

Stöd avtalsutformning, Uppsala kommun

Strategisk rådgivning i samband med framtagande av ny detaljplan.

Rådgivning, Orust kommun

Rådgivning, Stockholmshem

Markanvisning, Abacus Bostad