Infrastruktur

 

Vårt samhälle är beroende av en betydande mängd teknisk infrastruktur för att fungera, exempelvis vägar, spårvägar, ledningar för el och V/A. Etablering av mer omfattande infrastruktur bedrivs ofta i form av större projekt. Vesterlins har stor erfarenhet av att hantera etablering av infrastruktur genom mångårigt deltagande i flera större infrastrukturprojekt i och omkring huvudstaden. Vi deltar bl.a. i arbetet med utbyggnaden av nya tunnelbanan, upprustningen av Saltsjöbanan, byggandet av förbifart Stockholm och avloppstunnlar.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Infrastruktur

 

Är ni i behov av hjälp vid Fastighetsförteckningar?
Kontakta oss, vi hjälper er!

 

 

 Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Infrastruktur

Fastighetshandläggare, Trafikverket projekt Förbifart Stockholm

Fastighetsrättslig expert avseende markåtkomst, planfrågor och skadestånd samt stöd i kommunikationsfrågor.

Fastighetssamordnare tunnelbanan, Landstinget, FUT

Fastighetshandläggare, Landstinget, Tvärbanan

Fastighetsrättslig expert tunnelbanan, Landstinget, FUT

Expert i fastighetsrättsliga frågor i samband med utbyggnad av tunnelbanan.

Fastighetshandläggare, Landstinget, Citybanan

Expertstöd till landstinget omfattande alla typer av fastighetsbildningsfrågor berörande citybanans stationer.

Förhandlare, Landstinget, Saltsjöbanan

Ansvarig för bygglov samt avtals- och fastighetsfrågor åt Trafikförvaltningen (SL) för upprustningsprojektet för Saltsjöbanan samt Tvärbanans förlängning till Sickla.

Avloppstunnel Arlanda-Lidingö

Fastighetsrättsligt stöd avseende fastighetsrättsliga- och markåtkomstfrågor vid byggande av ny avloppstunnel.

Fastighetshandläggare, Landstinget, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förhandling och upprättande av avtal och överenskommelser för genomförande av ny tunnelbana.

Avtalssamordnare, Landstinget SUT