Gemensamhetsanläggningar

 

Gemensamhetsanläggningar finns av många sorter. Anläggningen kan utgöras av allt från en skogsbilväg på landsbygden till ett parkeringshus i centralt läge. Oavsett anläggningens karaktär och läge är regelverket det samma. Bildande och ändring av gemensamhetsanläggning och ledningsrätt handläggs av lantmäterimyndigheten. Vi ger dig den hjälp du behöver, varken mer eller mindre och kan även hjälpa dig att kombinera förrättningen med olika avtal.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Gemensamhetsanläggningar

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Gemensamhetsanläggningar

Södra Värtan, ga garage vid nypr

Rådgivning och avtalsstöd avseende gemensamma parkeringslösningar för ett flertal byggherrar.

Inrättande av flera komplexa ga, JM

Underlag för inrättande av gemensamhetsanläggningar avseende ett flertal JM-projekt. Företräder JM i erforderliga lantmäteriförrättningar.

Kv Persikan, utvidgning av sopsug

Rådgivning och avtalsstöd i samband med utvidgning av ga för sopsug.

Rådgivning till samfällighetsföreningar

Juridisk rådgivning till ett flertal stora samfällighetsföreningar.

Inrättande av fler komplexa ga, NCC

Rådgivning och underlag för överenskommelser och underlag för lantmäteribeslut avseende fler NCC-projekt.

Syssloman samfällighetsföreningar

Av länsstyrelsen utsedd syssloman i samfällighetsföreningar där styrelse saknas.

Barkarbystaden, ga i samband med plangenomförande, Åke Sundvall

Rådgivning och framtagande av underlag för överenskommelser och lantmäteribeslut avseende ga i Barkarbystaden.

Västerås Kanikenäsholmen, ga i samband med plangenomförande, Magnolia

Ga i samband med andra förrättningsåtgärder

Vid fastighetsbildning i komplexa miljöer krävs så gott som alltid att gemensamhetsanläggningar inrättas, upphävs eller ändras. Vi hjälper ett flertal kunder med rådgivning och med att ta fram det underlag i form av ritningar, kartor och text som behövs för lantmäterimyndighetens beslut.

Sigtuna Stadsängar, ga avseende vägar med mera

Avtalsstöd och rådgivning vid inrättande av ga i samband med plangenomförande.