Fastighetsutveckling

 

Varje fastighet har sin potential. Det kan handla om utveckling av pågående markanvändning, eller anpassning till rådande förutsättningar. Oberoende av läge – stad eller landsbygd, land eller vatten – gäller samma grundläggande juridiska regler. Men de rättsliga ramarna måste kombineras med en förståelse av de värdedrivande faktorerna. På Vesterlins kombinerar vi juridisk kunskap med lång erfarenhet och goda kontakter för att höja din fastighets värde.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Fastighetsutveckling

 

Är ni i behov av hjälp vid Fastighetsförteckningar?
Kontakta oss, vi hjälper er!

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Fastighetsutveckling

Utveckling av fastighet i Göteborg, NCC Industry

Plangenomförande Huddinge, Frentab

Stöd i samband med fastighetsreglering vid inrättande av ny detaljplan.

Exploateringsstöd, Wallenstam

Framtagande av underlag för fastighetsbildning samt stöd vid förhandling.

Samverkansavtal mellan nio exploatörer, Norra Värtan

Stöd vid inrättande av komplicerade gemensamhetsanläggning i samband med planering och exploatering i norra Värtahamnen. Strategisk rådgivning, förhandling, upprättande av avtal.

Överlåtelseavtal, Koncepthus

Strategisk rådgivning inför försäljning av samägd fastighet.

Stöd i flera fastighetsutvecklingsprojekt, JM

Stöd vid bland annat framtagande av underlag för fastighetsbildning avseende ägarlägenheter samt inrättande av gemensamhetsanläggningar.

3D-fastighetsbildning, ALM

Rådgivning och framtagande av underlag för omfattande 3D-fastighetsbildning avseende komplicerade gemensamhetsanläggningar, avstyckning samt servitut.

Plangenomförandefrågor, Upplands Väsby kommun

Strategisk rådgivning i samband med plangenomförande omfattande avstyckning, fastighetsreglering, ansökan om ledningsrätt samt markanvisningsavtal.

Karlastaden, fastighetsbildningsstrategisk rådgivning, Serneke

Genomförandestöd, Trygghem

Fastighetsutveckling, Dannemora gruva

Strategisk rådgivning i fråga om förvaltning och utveckling av fastigheter, bl.a. Dannemora gruva.