Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

 

Behöver du förändra fastighetsindelningen? Då är en lantmäteriförrättning i princip ditt enda val. Men under vilka förutsättningar kan förrättningen genomföras? Vi hjälper dig se möjligheterna och kan bidra med helhetsförståelse i fråga om hur fastighetsbildning kan kombineras med andra åtgärder för att uppnå dina mål. Vidare kan vi bidra med att optimera åtgärder som omfattar bildande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av ledningsrätt.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

 

Är ni i behov av hjälp vid utredning av samfälligheter och kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret?
Kontakta oss, vi hjälper er!

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

Vandenergh, omfattande 3D-förrättning, Niam

Stöd vid framtagande av handlingar för omfattande 3D-fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar.

Klyvning vid generationsskifte och hantering av samägandeavtal, privatpersoner

3D förrättning Stockholm, Hamam AB

Stöd vid framtagande av underlag för 3D fastighetsbildning.

Klyvning vid plangenomförande

Rådgivning samt framtagande av underlag för klyvning i samband med detaljplaneändring.

Plangenomförande Sigtuna Stadsängar, Bonava

Strategisk rådgivning i samband med försäljning och plangenomförande rörande en ny stadsdel i Sigtuna, omfattande bland annat fastighetsbildning och komplexa gemensamhetsanläggningar.

Plangenomförande, Frentab

Stöd i samband med fastighetsbildning, bland annat omfattande transaktioner och klyvning.

Fastighetsbildning, Depå Gävle, Jernhusen

Utredning av omfattande gemensamhetsanläggningar inom industriområde samt förbättring och förenkling av dessa.

Plangenomförande, BoLite

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggning samt klyvning i samband med plangenomförande.

Klyvning, SAAB