Fastighetsbestämning

 

Råder det oklarhet om var en fastighets gräns går i dag? Eller om visst land- eller vattenområde verkligen hör till en fastighet? Eller rör oklarheten kanske om ett servitut gäller eller vilka befogenheter som följer med det? I samtliga fall klargörs rättsförhållandet rättskraftigt genom fastighetsbestämning hos lantmäterimyndigheten. Vill du få stöd inför en förrättning eller vill du få klarhet i förutsättningarna utan en myndighetsprocess kan du vända dig till oss. Vi ser till att du får den hjälp du behöver, varken mer eller mindre.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Fastighetsbestämning

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Fastighetsbestämning

Äganderättsutredning, privatperson

Tvist om äganderätt till vatten, privatpersoner