Allmän fastighetsrätt

 

Fastighetsrätt är som tiokamp. Det räcker inte med att behärska en disciplin för att nå framgång. Istället krävs ett intresse för helheten, eftersom alla delar räknas när det kommer till resultatet. Teamet på Vesterlins består av personer med vitt skilda bakgrunder, men med ett gemensamt intresse för fastighetsrätt i både teori och praktik. Där vi saknar erfarenhet har vi externt stöd. Vår målsättning är att erbjuda dig just det stöd som du behöver.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Allmän fastighetsrätt

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Allmän fastighetsrätt

Strategisk rådgivning av Söderhallarna, Stockholms stad

Fastighetsrättsligt stöd i samband med överlåtelse av fastighet i centrala Stockholm.

Servitutstvist Stockholm, privatpersoner

Upphävande av dikningsföretag, Upplands Väsby kommun

Utredning och underlag för att upphäva dikningsföretag.

Uppgrundning och bryggtvist

Utredning avseende uppgrundning samt avsöndrad fastighets tillgång till vatten samt avgränsning. Även fråga om vilken fastighet brygga ligger på.

Upphävande av servitut till förmån för större exploatering

Österskärs villaägareförening, rådgivning

Rådgivning till markägare i samfällighetsförening, framtagande av beslutsunderlag samt deltagande i samfällighetsförreningsstämma.

Stöd till advokatbyrå, fastighetsbildning

Glommen Lindberg, rådgivning

Bistånd inför och under förrättningsprocessen avseende framtagande av handlingar för avstyckning samt ändring, upphävande och nybildande av servitut och gemensamhetsanläggningar.

Mallar för exploaterings- och markanvisningsavtal, kommun

Mallar för exploaterings- och markanvisningsavtal, kommun

Rådgivning, KPMG

Stöd i fastighetsrättsliga frågor.

Fastighetsförteckningar, BoKlok

Särskild handräckning, privatperson

Stöd till markägare för att genom handräckning avbryta olovligt nyttjande av markägarens brygga. Även domstolsprocess.