Ledningar

 

Jobbar du med att bygga, förvalta och äga ledningar och ledningsinfrastruktur så möter du sannolikt en mångfald av juridiska frågor. Allt från övergripande strategier (gällande vilken upplåtelseform som är lämpligast) till mer detaljerade frågor, som vilken rätt du har att nyttja upplåtet utrymme. Inom Vesterlins är vi vana att hantera de olika myndighetsprocesser och avtalssituationer som uppkommer vid etablering av ledningsinfrastruktur.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Ledningar

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Ledningar

Rådgivning och avtal, Sopsugar

Rådgivning till sopsugssamfälligheter bestående av bland annat utvidgning samt omprövning av gemensamhetsanläggning samt upprättande av avtal för anläggningsåtgärd.

Rådgivning, avtal och processer, Elevio

Rådgivning i flera skeden vid bland annat inrättande av transformatorstationer, förnyande av linjekoncessioner och framtagande av markupplåtelseavtal.

Bygglov för mast, stöd till markägare

Stöd till markägare vid överklagande av oönskat bygglov för telemast.

VA-ledning, stöd till markägare

Tvångsvis ledningsrätt, stöd till markägare

Stöd till markägare i samband med att telebolag tvångsvis – genom ledningsrättsansökan – försökt få rätt att uppföra en telemast på fastigheten.