Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder


Vi på Vesterlins har tillsammans närmare 100 års erfarenhet av arbete på lantmäterimyndigheter. När det gäller lantmäteriförrättningar vågar vi påstå att vi kan erbjuda full service – oavsett om det rör sig om en gränstvist på landsbygden eller att tillskapa ägarlägenheter i tätort. Vi erbjuder såväl kortare rådgivning som helhetslösningar för att ditt ärende hos lantmäterimyndigheten ska förlöpa så effektivt som möjligt.

Är ni i behov av hjälp vid utredning av samfälligheter och kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret?
Kontakta oss, vi hjälper er!

Behöver du hjälp med Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer

Våra uppdrag