Fastighetsbestämning


Råder det oklarhet om var en fastighets gräns går i dag? Eller om visst land- eller vattenområde verkligen hör till en fastighet? Eller rör oklarheten kanske om ett servitut gäller eller vilka befogenheter som följer med det? I samtliga fall klargörs rättsförhållandet rättskraftigt genom fastighetsbestämning hos lantmäterimyndigheten. Vill du få stöd inför en förrättning eller vill du få klarhet i förutsättningarna utan en myndighetsprocess kan du vända dig till oss. Vi ser till att du får den hjälp du behöver, varken mer eller mindre.

Behöver du hjälp med Fastighetsbestämning?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer

Våra uppdrag