Överklaga myndighetsbeslut


Ibland blir det inte som man tänkt sig. Du eller din granne ansökte om en lantmäteriförrättning, ett bygglov eller kanske en strandskyddsdispens men lantmäterimyndigheten, kommunen, länsstyrelsen eller domstolen hade en annan uppfattning. Beslutet blev därför inte det du önskade. Då kan du behöva hjälp med att överklaga eller skriva ett yttrande och redogöra för din ståndpunkt. Du avgör själv om vi ska företräda dig inför myndigheten eller om vi enbart ska bistå dig i en viss detalj. Vi hjälper dig!

Behöver du hjälp med Överklaga myndighetsbeslut?

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan.


Skicka ett mejl till info@vesterlins.se, eller ring oss på 08-684 57 100

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer

Våra uppdrag