Stort tack för ert bidrag till Stockholms Stadsmission

Den 10 december, på självaste Nobeldagen, arrangerade vi för första gången kursen ”Fastighetsrätt för samhällsbyggare 2018 – en kurs till förmån för Stockholms Stadsmission” där alla intäkter gick oavkortat till Stockholms Stadsmission.

Kursdagen bjöd på, kort och gott, fastighetsrätt för alla samhällsbyggare. Det handlade om allt från praxis till trender och historiska orsaker till dagens strukturer. Föreläste gjorde en stor del av Vesterlins lärarkår men några nya ansikten dök också upp, bland annat Stockholms kommuns KLM-chef Sara Engström Askelin. På plats fanns många olika advokater, jurister, lantmätare och ingenjörer som delade med sig av utvecklingen inom sina respektive rättsområden. 

Vi på Vesterlins tackar och bugar  för allas deltagande på kursen till förmån för Stockholms Stadsmission. Alla var med och bidrog på sitt sätt; föreläsare, frukost- och fika leverantörer, Vesterlins som kursarrangör men framför allt alla deltagare. Utan ert deltagande hade kursen inte varit möjlig och Stockholms Stadsmission hade inte fått de ca 67 000 kronor som nu tillförs deras verksamhet. Ett viktigt arbete som vi hoppas kunna fortsätta stödja under kommande år.

Vi tackar än en gång alla föreläsare och leverantörer som ställde upp helt utan ersättning:
Sara Engström Askelin, chef lantmäterimyndigheten Stockholms kommun
Christer Södereng, vattenrättslig expert, Structor
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Carolina Gustavsson, advokat, Landahl Advokatbyrå
Barbro Julstad, teknologie doktor, Vesterlins & Co
Kristina Thimberg, lantmätare Vesterlins & Co
Olof Graner, lantmätare Vesterlins & Co
Tomas Vesterlin, VD Vesterlins & Co

D’Abramo
Christenson & Grez