Barbro och Tomas ger ut bok om servitut

Nu är den här, Barbros och Tomas bok om servitut.

Ledsen att den inte kom i tid för hängmattan, men den ska enligt uppgift göra sig lika bra framför kakelugnen i höst. I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även andra servitut berörs.

Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av servitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana. Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis.

Här finns boken att köpa:
Adlibris
Bokus