Utbildningsprogram – Det fastighetsrättsliga programmet

 

Ibland räcker det med en kurs. I andra fall krävs det mer tid. I vår utbildningsserie Det fastighetsrättsliga programmet har vi mer tid. Vi använder den tiden till att röra oss över hela det fastighetsrättsliga området. Vi går där igenom allt från köp av fast egendom och olika upplåtelseformer vidare till exploatering och plangenomförande. De olika kurserna som ges inom ramen för Det fastighetsrättsliga programmet lägger basen för den fastighetsrättsliga förståelse som krävs för att jobba praktiskt med frågorna. Delar av materialet är övergripande för att bygga en bra helhetsförståelse, andra delar är ren fördjupning i centrala delar. Så, saknar du formell akademisk utbildning inom fastighetsrätt och kommer du i ditt yrke i kontakt med fastighetsrättsliga problemställningar? I så fall kan Det fastighetsrättsliga programmet vara något för dig.

Läs mer om programmet

Innehåll
Del 1 – Grundkurs fastighetsrätt (2 dagar)

 

Del 2 – Avtal i exploateringsprocessen och Entreprenadrätt och LOU (2 dagar).

 

Del 3 – Fastighetsbildning & lantmäteriförrättning ochVärdering vid markexploatering, i teori och praktik (2 dagar).

 

Del 4 – Förhandling i exploateringsprocessen (2 dagar).

 

Del 5 – Arrende och partiell nyttjanderätt (2 dagar).

 

Del 6 – Plan- och bygglagen i teori och praktik och valfri endagskurs i Vesterlins kursutbud (2 dagar).

 

Efter sista kurspasset är vi övertygade om att du har en god förståelse för det fastighetsrättsliga området och dess olika praktiska problem och lösningar. Du är givetvis välkommen att läsa flera av våra särskilda fördjupningskurser.

 

Deltagare
Programmet riktar sig till dig som jobbar med eller kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor. Programmet passar bl.a. anställda på kommuner (exempelvis exploaterings- eller markenheten), fastighetsförvaltare, exploatörer, mäklare, fastighetsägare, konsulter m.fl.

 

En eller flera kursdagar
Det går givetvis att läsa kurserna i följd, men det går också utmärkt att kasta om ordningen, att hoppa över en av två dagar i en kursdel eller att bara gå enstaka kurser i programmet.

 

Pris & plats

En dag: 7 400 kr.

Två dagar: 13 800 kr.

Två endags kurser dagarna efter varann: 12 500 kr.

Hela det Fastighetsrättsliga programmet: 59 500 kr.

Alla priser är exklusive moms. Kurserna hålls centralt i Stockholm.

 

Pedagogik
I Det fastighetsrättsliga programmet bygger vi en grundläggande teoretisk förståelse som alltid kombineras med praktiska frågeställningar och övningar. Vi lämnar flera öppningar för diskussion och ser en poäng i att vinkla framställningen mot de praktiska frågor som kursdeltagarna har. Vi ser gärna att du är aktiv, även om det givetvis inte är något krav.

 

Extramaterial och förinläsning
För den som vill erbjuder vi förinläsningsmaterial. Du får då litteratur att studera i god tid före kurstillfället samt – om du vill – även instuderingsuppgifter. På så vis kan du tillgodogöra dig ännu fler kunskaper, med både ökad bredd och djup. Den som vill kan även få tillgång till extraläsning efter genomförd kurs.

 

Prov
Vi erbjuder prov för de som efter genomförd kurs vill genomgå ett kunskapstest.

 

Vår utbildningsfilosofi
Det är skillnad på att ha gått en kurs och att ha förvärvat en kunskap. Vårt fokus ligger på det senare. För att uppnå detta jobbar vi bara med intresserade och engagerade lärare som var och en brinner för sitt ämne. Kurserna hålls i en prestigelös miljö där diskussionen och kopplingen mellan teori och praktik är central. Detta eftersom teoretisk förståelse är viktig, men bara så länge den kan omsättas till praktisk handling.

 

Övriga kurser
De kurser som ingår i Det fastighetsrättsliga programmet hittar du mer information om nedan. För att se vårt övriga kursutbud, klicka här.

 

Allmänt om våra kurser och utbildningar

I kursavgiften ingår lunch, fika samt kursdokumentation. Lagstadgad moms tillkommer. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs. Du anmäler dig här eller genom att skicka en e-post till [email protected] Ange namn, företag, antal deltagare, faktureringsadress samt vilken kurs och tillfälle som avses. Har du önskemål om särskild kost bör även detta anges.

Kallelse till kursen skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning senast 14 dagar före kursstart faktureras 50 procent av kursavgiften. Vid senare avbokning uttas full kursavgift. Du kan överlåta din plats till en kollega.

Om antalet deltagare blir för litet för ett planerat kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället. Du får besked om detta senast tre veckor före kursstart. Om din kurs måste ställas in försöker vi hitta ett alternativ som kan tillgodose dina behov.

Fastighetsrättsliga programmet – innehåll och datum