29 november 2023

Vi söker ytterligare en processjurist


29 november 2023

Vi söker ytterligare en processjurist


De finns de som tror att vi är ett utbildningsföretag. Ack så fel de har. Vi erbjuder visserligen många utbildningar, men vår kärnverksamhet är fastighetsrättslig rådgivning. Vår kompetens är bred och i många delar också mycket djup.

Många av våra kunder är markägare. Ofta kontaktar de oss i syfte att exploatera sin fastighet, dvs. att gå från icke planlagd mark till detaljplanelagd tomtmark. I andra fall har de problem vid förvaltningen, exempelvis en tvist med grannen. Bland kunderna finns både stora och små markägare, bolag och privatpersoner.

Vi fyller den roll som kunden behöver. Är det rådgivning som efterfrågas så ger vi kunden det underlag som denne behöver för att ta sig fram själv. Är det en helhetslösning som efterfrågas, ja då är det vad vi tillhandahåller. Det är i detta sammanhang som våra processjurister fyller en viktig funktion. De stöttar våra kunder och sina kollegor när uppdraget kräver olika typer av domstolsprocesser.

Som processjurist hos oss jobbar du i en grupp med likasinnade. Tillsammans med dem ansvarar du och leder arbetet med våra processinriktade uppdrag, ofta i samarbete med någon av våra specialistkompetenser såsom lantmätare och planarkitekter. Beroende av vilka fastighetsrättsliga erfarenheter du har sedan tidigare så deltar du också i andra av Vesterlins uppdrag. Är du intresserad av att hålla kurser, det är välkommet! Är du intresserad av en viss typ av fastighetsrättsliga frågor, även det är välkommet! Utifrån våra olika kompetenser bygger vi team för olika uppdrag där vi efter bästa förmåga formar tjänsten utifrån dig och dina förutsättningar. Fokus ligger dock på domstolsprocesser i denna tjänst.

Vi tror att du tidigare har drivit fastighetsrättsliga mål i domstol. Du har förmågan att vinna kollegors och kunders förtroende. Har du också erfarenhet av hyresrelaterade frågor är det meriterande.
Verksamheten på Vesterlins bygger på ett gemensamt intresse för ämnesområdet och en vilja att leverera bra produkter. Stämningen är intresserad, avslappnad och prestigelös. Grundarna startade firman i syfte att utvecklas kunskapsmässigt, leverera bra produkter och ha roligt.

Vill du vara en del av den resan? I så fall är du välkommen att skicka ett personligt brev och CV till Kristina Thimberg på kristina.thimberg@vesterlins.se. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!