22 april 2021

Mall köpekontrakt och köpebrev


22 april 2021

Mall köpekontrakt och köpebrev


Vi utökar löpande ordförklaringen på vår hemsida med nya ord och mallar. Nu finns där två enkla mallar för köpehandlingar – ett köpekontrakt och ett köpebrev – med länkade förklaringar. Kan de användas urskillningslöst? Nej. Kan de utgöra en stomme att bygga vidare på? Ja.

Här hittar du till vår mall för köpekontrakt Mall köpekontrakt
Här hittar du till vår mall för köpebrev Mall köpebrev