Malin Ronnebro

lantmätare

Malin Ronnebro

lantmätare

Kort om Malin

inriktning ekonomi/juridik från Högskolan i Gävle. Hon har tidigare arbetat som Förrättningslantmätare på Lantmäteriet Stockholm samt exploateringsingenjör på Göteborgs kommun.

Just nu arbetar Malin med utbyggnaden av Tvärbanan på uppdrag av Trafikförvaltningen, Region Stockholm