Malin Ronnebro

lantmätare – föräldraledig

Malin Ronnebro

lantmätare – föräldraledig

Kort om Malin

inriktning ekonomi/juridik från Högskolan i Gävle. Hon har tidigare arbetat som Förrättningslantmätare på Lantmäteriet Stockholm samt exploateringsingenjör på Göteborgs kommun.

Malin är för ögonblicket föräldraledig, men arbetar annars exploateringsingenjör/projektledare på Nacka kommun.