Malin Danielsson

arkitekt msa

Malin Danielsson

arkitekt msa

Kort om Malin

Malin Danielsson har en arkitektexamen från Kungliga Tekniska högskolan och en juridisk högskoleexamen från Uppsala Universitet. Hon har en bakgrund som bland annat bygglovarkitekt och sektionschef på bygglovavdelningen i Stockholm, planarkitekt i Uppsala och som planchef i Järfälla.

I dag arbetar Malin i huvudsak med PBL-frågor.