Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Lotta

Lotta är civilingenjör Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Sedan flera år jobbar hon nu med exploateringsprojekt kopplade till kollektivtrafiken på uppdrag av Region Stockholm. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare på Lantmäteriet och på de kommunala lantmäterimyndigheterna i Södertälje och Täby.