Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Lotta

Lotta är civilingenjörs Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare på Lantmäteriet och på de kommunala lantmäterimyndigheterna i Södertälje och Täby.