Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Lotta

Lotta har en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad från KTH med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik. Hon har tidigare arbetar som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Lotta främst med utveckling och förvaltning av infrastruktur, bland annat spårvägar.