Katarina Welin

jurist

Katarina Welin

jurist

Kort om Katarina

Katarina har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hon har tidigare bl.a. arbetat på Svea hovrätt, Justitiedepartementet och Finansdepartementet.