Henrik Trofast

civilingenjör lantmäteri

Henrik Trofast

civilingenjör lantmäteri

Kort om Henrik

Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan med fastighetsrättslig inriktning. Henrik har lång arbetslivserfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat som bl.a. som chef för lantmäterimyndigheten i Stockholm och nu senast som avdelningschef i Haninge.

Idag arbetar Henrik med uppdrag både åt privata fastighetsägare och exploatörer såsom till exempel utveckling av fastigheter, förrättningsförberedelser, plangenomförande och ombud vid lantmäteriförrättningar. Tredimensionell fastighetsbildning, ägarlägenheter och komplexa gemensamhetsanläggningar är Henriks hemmaplan.