Gunilla Stålfelt


Gunilla Stålfelt


Kort om Gunilla

Gunilla har en civilingenjörsexamen från lantmäterilinjen på Kungliga Tekniska Högskolan, där hon även gått en forskarutbildning. Hon har flerårig arbetslivserfarenhet av projektledning, fastighetsutveckling, planläggning och plangenomförande, både som konsult och genom tidigare anställningar. Andra erfarenheter omfattar fastighetsförvaltning, byggnadsvård samt upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsarbeten. Gunilla arbetar framför allt med uppdrag rörande mark- och exploateringsfrågor åt stat, kommun och bolag.

För närvarande arbetar Gunilla som exploateringsingenjör i Danderyds kommun.