Daniel Edvardsson

civ. ing. lantmäteri

Daniel Edvardsson

civ. ing. lantmäteri

Kort om Daniel

Daniel Edvardsson är vårt senaste nytillskott. Han har en bakgrund som bland annat förrättningslantmätare, exploateringsingenjör och myndighetschef. Han arbetar nu i huvudsak med exploateringsfrågor.