Daniel Edvardsson

civ. ing. lantmäteri

Daniel Edvardsson

civ. ing. lantmäteri

Kort om Daniel

Daniel har en bakgrund som bland annat förrättningslantmätare, exploateringsingenjör och myndighetschef. Han arbetar nu i huvudsak med exploateringsfrågor i Upplands Väsbys stora stadsutväcklingsprojekt.