Christian Postolovski

jurist

Christian Postolovski

jurist

Kort om Christian

Christian har en juristexamen från Umeå Universitet och har större delen efter avslutad examen arbetat som förrättningslantmätare på den statliga lantmäterimyndigheten i Umeå. Dessförinnan har han bl.a. arbetat som juridisk rådgivare och biträdande jurist.

I dag arbetar Christian med både stora och små juridiska uppdrag.