Christian Postolovski

jurist

Christian Postolovski

jurist

Kort om Christian

Christian har en juristexamen från Umeå Universitet. Han har tidigare arbetat på advokatbyrå och som förrättningslantmätare.

I dag arbetar Christian främst med fastighetsrättsliga processer och tvistemål.