Barbro Julstad

teknologie doktor

Barbro Julstad

teknologie doktor

Kort om Barbro

Barbro har en lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, bland annat av fastighetsrättsligt utvecklingsarbete av olika slag och av undervisning vid såväl högskolor som i andra sammanhang. Hon har tidigare arbetat som fastighetsrättschef inom division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Hon är teknologie doktor och har varit lektor vid Kungliga Tekniska högskolans dåvarande lantmäteriprogram. Dessförinnan har hon även arbetat som förrättningslantmätare.

Barbro har i sina olika yrkesroller deltagit som expert och sakkunnig i olika statliga utredningar inom det fastighetsrättsliga området. Hon är en av författarna till Fastighetsbildningslagen. En kommentar. Hon är även författare till boken Fastighetsindelning och markanvändning samt medförfattare till boken Tredimensionell fastighetsindelning. 2016 gav Barbro även ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Tomas Vesterlin.