Vesterlins lärare

Nedan är en överblick över alla våra lärare. Läs mer om varje och få en djupare förståelse för deras kunskap och personligheter.

Arne är en av våra mest erfarna lärare. Han har över 35 års erfarenhet från Stockholms stadsbyggnadskontor där han arbetat som planhandläggare...

Barbro Julstad har en lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. Hon har tidigare arbetat som fastighetsrättschef inom division Fastighetsbild...

2004 tog Carolina sin jurist kandidatexamen. Efter det arbetade hon i domstol i sju år varav den sista tiden som domare vid tingsrätt, bl a vid nuva...

Christer Södereng undervisar i miljöbalken i genomförandet av planer och projekt. Han är expert på vattenverksamhet, det vill säga den juridiska...

Emma Eriksson är jurist och undervisar inom områdena arrenden och övriga nyttjanderätter, även jakt och fiskejuridik, fastighetsbildning och expl...

Fredrik Mattsson är skattejurist med särskild inriktning mot moms och undervisar om allt som rör moms och fastigheter såsom t.ex. fastighetstransa...

Gunilla är advokat och arbetar främst med hyresrätt både kommersiell hyresjuridik och bostadsjuridik. Hon processar i hyresnämnd, tingsrätt och ...

Gustav är inriktad på frågor inom fastighetsrelaterad affärsjuridik, fastighetsrätt, bostadsrätt, kommersiell hyresrätt, bolags- och förenings...

Helena är en van föreläsare och är även författare till boken "Ny i kommunal verksamhet - en guide för dig som undrar var du hamnat"....

Johan Lagerbielke undervisar i kurser rörande Förhandling i exploateringsprocesser och fastighetstvister. ...

2001 tog Johannes juristexamen och LLM (engelsk Master of Law). Efter det har han arbetat tre år på domstol, två år som bolagsjurist och sedan 200...

Kristian är advokat och undervisar om offentlig upphandling och andra affärstransaktioner mellan offentliga och privata parter....

Kristina Thimberg undervisar i kursen fastighetsbildning. Kursen handlar framförallt om lantmäterimyndigheten och förrättningslantmätarens roll/u...

Lars Lindeberg är utbildad inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi i fler omgångar. Han har arbetat som förrättningslantmätare, konsult inom ...

Maria är inriktad på frågor inom fastighetsöverlåtelser, bostadsrätt, mark och exploatering och allmän nyttjanderätt, arrende och servitut....

Maria Wideroth tog en Jur. kand 1994 och har sedan 1998 varit verksam på advokatbyrå. Nu är Maria verksam samt delägare på Landahl advokatbyrå....

Marianne Montelilus (fd. Flyrin) tog jur kand examen 1997 bara några veckor efter hon hade fått sitt första barn. Två år senare fick Marianne sit...

Ola Thored tog juristexamen på Lunds universitet 2002 och har jobbat sex år som försäkringsjurist och sex år som bolags- och entreprenadjurist i ...

Olof Graner har en bakgrund som förrättningslantmätare. Han har en lång erfarenhet av lantmäteriförrättningar i allmänhet och tätortsfrågor,...

Richard är specialiserad och arbetar med inkomst- och stämpelskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Richard har ett särskilt fokus på s...

Susanne är inriktad på frågor inom fastighetsrätt, bolagsrätt, förenings- och bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser samt kommersiell hyresrätt...

Tomas Vesterlin arbetar företrädesvis med att bistå fastighets- och infrastrukturägare vid strategiska bedömningar samt vid överlåtelser, uppl...