Vatten vid exploatering

För dig som möter vattenrättsliga frågor – ytvatten och dagvatten – i samband med markexploatering

Boka 7-8 nov 2019

Datum
7-8 nov 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
13 800 kr

Föreläsare
Christer Södereng Christer Södereng
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Vatten vid exploatering

För dig som möter vattenrättsliga frågor – ytvatten och dagvatten – i samband med markexploatering


I samband med markexploatering är vatten både en tillgång och en utmaning. En tillgång när exploateringen kan berikas av de möjligheter som vatten medför. En utmaning med tanke på de många olika regler som är förknippade med både förvaltning och exploatering av vatten i dessa olika former.

Kursen spänner över allt från äganderätt till vattenområden och planläggning av mark- och vattenområden vidare till olika tillståndsprövningar.

Pedagogik
Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med praktiska exempel som belyser olika problem och lösningar.

Kursen innehåller

· Exploatering och ytvatten, tillstånd m.m.
· Exploatering och grund- samt dagvatten
· Att planlägga vattenområden
· Plangenomförande och vatten
· Dagvatten och detaljplaner
· Vattenverksamhet, bra att veta
· Markavvattning
· Att bygga i vatten eller med påverkan på vatten
· Rätten till uppgrundning
· Att nyttja annans vattenområde
· Rådighet över vatten
· Vem som äger ett visst vattenområde, hur det kan överlåtas
· Servitut i vatten, bryggor m.m.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: