Värderingsdagen – exploatering och juridik

Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och praxis med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar.

Boka 23 okt 2019

Datum
23 okt 2019 kl. 08.00 till 17.00

Plats
Fotografiska Museumet Stockholm

Pris
6 400 kr

Föreläsare
Kristina Thimberg Kristina Thimberg
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Magnus Hofström Magnus Hofström
Kristin Twengström (fd Norberg) Kristin Twengström (fd Norberg)
Magnus Stenback Magnus Stenback
Camilla Backman Camilla Backman
Rolf Simon Rolf Simon

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Värderingsdagen – exploatering och juridik

Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och praxis med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar.


Det är med glädje vi lanserar Värderingsdagen 2019 – exploatering och juridik. Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och praxis med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar. Vårt mål är att sätta trenderna i ett större sammanhang för att gemensamt blicka fram mot 2020. Det juridiska inslaget handlar om hur de rättsliga förutsättningarna kan anpassas för att bygga värden.

Värdar för dagen är Forum Fastighetsekonomi och Vesterlins & Co, konferencier är Rolf Simon och Tomas Vesterlin.

Dagen uppfyller Advokatsamfundets och Samhällsbyggarnas krav på fortbildning för advokater respektive värderare.

Kursen innehåller

Program:

Generella värdetrender

Vart är vi på väg? Vilka trender påverkar dagens fastighetsvärden och vilken riktning är vi på väg i? Under detta inledande pass lägger dagens föreläsare en grund för de fortsatta diskussionerna utifrån sina respektive specialområden.
Rolf Simon, Tomas Vesterlin, Magnus Stenback, Camilla Backman, Malin Ronnebro, Kristin Twengström, Olof Graner, Magnus Hofström, Kristina Thimberg

Rättspraxis
Aktuell rättspraxis och tillämpad praxis i fråga om fastighetsvärdering och värdedrivande faktorer.
Rolf Simon, Kristin Twengström

Nybyggda flerbostadshus
Aktuella frågor rörande värdering av bostadshus – hyreshus & bostadsrätter – med beaktande av rådande marknadsläge. Ägarlägenheternas intåg på marknaden analyseras. Vidare behandlas i vilken mån upplåtelseformer kan styras genom beslut och avtal i dag respektive i framtiden.
Magnus Stenback, Olof Graner

Råmark och riskbedömningar
Råmarksvärdering är förknippat med ett antal osäkerhetsfaktorer. Vi pratar risker och värdebedömningar samt hur avtalsrisker och planrisker kan begränsas.
Magnus Hofström, Tomas Vesterlin

Värdering av skoltomter och annan ”allmän kvartersmark”
Sedan lagändringen 2015 bl.a. skoltomter blivit en ekonomisk börda för kommunerna. Vi ser till hur dessa kan värderas utifrån gällande rätt samt vilka alternativa lösningar kommuner har att lätta på kostnadsbördan i relation till exploatören. Även föreslagna lagändringar diskuteras.
Camilla Backman, Rolf Simon, Tomas Vesterlin

Medfinansieringsersättning – hur kan den beräknas
Möjligheten till medfinansieringsersättning har några år på nacken. Vi ser till hur möjligheten påverkar fastighetsvärden samt hur den kan beräknas. Vidare diskuteras praktiska svårigheter.
Camilla Backman, Kristina Thimberg

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: