Värderingsdagen – exploatering och juridik

Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och rättsfall med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar.

Boka 23 okt 2019

Datum
23 okt 2019 kl. 09.00 till 17.00

Plats
Fotografiska Fotografiska

Pris
6 400 kr

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Värderingsdagen – exploatering och juridik

Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och rättsfall med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar.


Det är med glädje vi lanserar Värderingsdagen 2019 – exploatering och juridik. Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och rättsfall med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar. Vårt mål är att sätta trenderna i ett större sammanhang för att gemensamt blicka fram mot 2020. Det juridiska inslaget handlar om hur de rättsliga förutsättningarna kan anpassas för att bygga värden.

Värdar för dagen är Forum Fastighetsekonomi och Vesterlins & Co.

Kursen innehåller

Här presenteras några höjdpunkter ur årets program:

Generella värdetrender

Vart är vi på väg? Vi ser till de övergripande trenderna i dag i fråga om olika värderings­situationer.

Rättspraxis

Vi går igenom aktuell praxis i fråga om fastighetsvärdering. Även annan praxis
behandlas, i de delar där frågan har stor betydelse för värdedrivande faktorer.

Nybyggda flerbostadshus

Värdering av flerbostadshus – hyresrätter likväl som bostadsrätter – diskuteras utifrån rådande marknadsläge. Vi ser även till den nygamla figuren ägarlägenheter, hur ska dessa värderas? Värderingsförutsättningarna sätts i perspektiv till hur kommuner styr upplåtelseformer i sina markanvisningar och hur kommunala krav kan påverka priset. Passet behandlar även förslag till lagändringar i syfte att komma till rätta med problemet.

Att värdera råmark och utforma avtal för vinstfördelning

Råmarksvärdering är förknippat med ett antal osäkerhetsfaktorer. Under passet går vi
igenom aktuella utmaningar när råmarksvärdet ska bedömas. Vi ser vidare till de olika
risker som finns i tidigt skede – när värderingen görs – och hur dessa kan begränsas för
att planen ska kunna antas och det faktiska råtomtvärdet ska bli så högt som möjligt.

Att värdera skoltomter och annan användning av ”allmän kvartersmark”

Sedan lagändringen 2015 har kommunerna det svårar att tillgodogöra sig mark för skoltomter med flera anläggningar på kvartersmark för annat än enskilt bebyggande. Under passet ser vi till hur dessa tomter ska värderas vid plangenomförande och vilka verktyg som står till buds för att hantera problemet. VI riktar även blicken framåt, mot ett förslag till en lagändring.

Värdepåverkan av medfinansieringsersättning

Nu har möjligheten till medfinansieringsersättning några år på nacken. Vi ser till hur regeln påverkar fastighetsvärdena samt hur den kan tas ut. Dessutom ser vi till några av de juridiska svårigheterna när bestämmelsen ska tillämpas i praktiken.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: