Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering

Hur du anpassar ditt agerande för att uppnå gynnsamma skatteeffekter

Boka 29 mar 2022

Datum
29 mar 2022 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Richard Hedin Thyr Richard Hedin Thyr
Fredrik Mattsson Fredrik Mattsson
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Kristina Thimberg Kristina Thimberg

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Skatt och moms vid fastighets­förvärv och markexploatering

Hur du anpassar ditt agerande för att uppnå gynnsamma skatteeffekter


Hur olika skatter faller ut – moms, reavinst, stämpel – är av stor strategisk betydelse vid fastighets­­­överlåtelser och markexploateringar. Under kursen går vi igenom relevanta lagregler, praxis och strategiska val. Vidare pratar vi om praktiska lösningar och hur skattefrågorna kan påverkas av andra för parterna viktiga moment.

Vid varje marköverlåtelse och markexploatering måste hänsyn tas till ett antal strategiska frågor, inte minst de beskattningskonsekvenser som följer av olika val. Under kursen går vi in på de bakomliggande skattereglerna och hur du kan agera för att uppnå gynnsamma effekter. Vi sätter skattefrågorna i ett större sammanhang och diskuterar hur dessa samverkar med andra frågor av strategisk betydelse för ett lyckat fastighetsförvärv och markexploatering. Kursen rör sig således mellan detaljer och övergripande strategier, allt med syftet att ge en klar bild av de konsekvenser som följer av olika val.

Under kursen utgår vi från ett exempel – en överlåtelse och markexploatering – utifrån vilket vi identifierar strategiska val och konsekvenser.

Kursen innehåller

· Avyttring och förvärv av fastighet
- Direkt eller genom bolag
- Påverkan på latent skatt och stämpelskatt
· Projektutveckling
- Effektiv strukturering och fastighetsbildning inför framtida avyttring
- Maximering av momsavdrag för projekt-utvecklings- och byggkostnader
- Momsfrågor vid byggnation av garage och parkeringar
· Exploateringsavtal
- Momsfrågor kopplade till allmän platsmark, VA-anläggningar, bidrag till kommunen m.m.
· Skattefrågor vid avyttring av färdigställd byggnation
- Hur påverkar latent skatt och stämpelskatt?

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: