Samfällighetsföreningen i praktiken

Samfällighetsföreningen i praktiken

Regelsystemet kring er gemensamhets­­­anläggning och samfällighetsförening

 

 

En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar, men på avgörande punkter finns också skillnader. Med fokus och utgångspunkt i just er samfällighetsförening går vi igenom de formella förutsättningarna för förvaltningen.

 

Kursinnehåll

Den här kursen syftar till att lägga en stabil kunskapsgrund för styrelsearbetet i en samfällighetsförening. 

 

Kursen behandlar bland annat

 • Lagstiftningen kring samfälligheter – kort historik
 • Lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut – innebörd
 • Grunderna för föreningsförvaltningen
 • Genomgång av er gemensamhetsanläggning
 • Genomgång av era stadgar
 • Föreningens skyldigheter begränsningar
 • Föreningsåret – formalia
 • Föreningsstämma – teori och praktik
 • Röstningsregler
 • Fördelning av kostnader
 • Skador på gemensamhetsanläggningen
 • Att ompröva ett anläggningsbeslut
 • Att utestänga andra från en gemensamhetsanläggning
 • När exploatören brister i utförandet
 • Att ta betalt för inträde
 • Syssloman – vad är det?
 • Ändringar i gemensamhetsanläggningen
 • Beskattningsfrågor

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till styrelser i samfällighetsföreningar, men kan förstås vara relevant även för andra som behöver hantera samfällighetsfrågor.

 

Pedagogik

Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Olof Graner har en bakgrund som förrättningslantmätare och har som sådan bildat och ändrat åtskilliga gemensamhetsanläggningar. I dag arbetar han bland annat med ändring och nybildning av större gemensamhetsanläggningar och han agerar även syssloman i samfällighetsföreningar på uppdrag av länsstyrelsen.

 

Längd

Kursen är ca tre timmar lång. Normalt hålls den en vardagskväll kl 17.30 – 20.30, men tiden kan naturligtvis anpassas efter önskemål.

 

Pris
9 000  kr exkl. moms per kurstillfälle, max 10 deltagare.

 

Nästa kurstillfälle
För att boka en kurs kontakta [email protected] eller ring 08-684 571 00.

Boka här

[email protected]

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

9 000  kr exkl. moms per kurstillfälle, max 10 deltagare

Kategori
Övrigt