Plan- och bygglagen i teori och praktik

För dig som behöver övergripande förståelse för plan- och bygglagens regler

Boka 2 dec 2020

Datum
2 dec 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 5 920 kr

Föreläsare
Johannes Holmgren Johannes Holmgren

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Plan- och bygglagen i teori och praktik

För dig som behöver övergripande förståelse för plan- och bygglagens regler


I många sammanhang är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i plan- och bygglagens regler. Det gäller inte minst i samband med lovgivning – bygglov, marklov och rivningslov – samt vid planläggning. Under kursen går vi igenom de legala ramarna för lov och planläggning. Vi behandlar då bl.a. de i PBL så viktiga intresseavvägningarna. Kursen omfattar även en genomgång av handläggningen hos kommunerna samt deras tillsynsansvar.

Under kursen går vi igenom de legala ramarna för lov och planläggning. Vi behandlar då bl.a. de i PBL så viktiga intresseavvägningarna. Kursen omfattar även en genomgång av handläggningen hos kommunerna samt deras tillsynsansvar.

Pedagogik
Vi inleder varje delmoment med att lägga en god teoretisk bas. Denna fördjupas sedan med praktiska exempel. Genom lärarens långa praktiska erfarenhet ligger fokus inte bara på juridiska utan även praktiska lösningar.

Kursen innehåller

· Intresseavvägningar vid planläggning och lov
· Kommunens handläggning av ärenden enligt PBL
· Krav på byggnaders utformning och tekniska egenskaper
· Förutsättningar för bygglov, marklov och rivningslov
· Nyheter i PBL
· Särskilt att tänka på
· Kort om översiktsplanering
· Tillsyn och påföljder
· Varsamhetskrav
· Attefallsåtgärder m fl problemområden
· Aktuella rättsfall

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: