Kommunal tjänsteman – teori och praktik

Du kanske inte älskar tanken på en kurs om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen, men du kommer älska att ha gått den!

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kommunal tjänsteman – teori och praktik

Du kanske inte älskar tanken på en kurs om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen, men du kommer älska att ha gått den!


Rollen som tjänsteman inom kommunen innehåller flera utmaningar. Under kursen går vi igenom både de praktiska och juridiska ramarna, allt för att väva den helhetsförståelse som krävs för att förstå och leverera i rollen som kommunal tjänsteman.

Under kursen går vi igenom de ramar som styr ditt arbete som kommunal tjänsteman, både legala och mer praktiska. Vi ser vidare till utmaningarna med att jobba inom en politiskt styrd organisation. Kursen ger också en helhetsförståelse för hur kommunen fungerar utifrån ditt perspektiv; vi behandlar det du behöver veta för att samverka med politiken och tjänstemännen på dina och andra förvaltningar och – inte minst – hur teori samspelar med praktik. Framställningen är till sin karaktär lösningsorienterad.

Olika frågeställningar vävs kring det praktiska arbetet på en fiktiv samhällsbyggnadsenhet omfattande planering, exploatering, bygglov och markförvaltning.

I kursen ingår kursledarens bok Ny i kommunal verksamhet – en guide för dig som undrar var du hamnat från Jure förlag.

Pedagogik
Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas för centrala moment. Denna bygger vi sedan vidare på med praktiska exempel.

Kursen innehåller

· Kraven på mig som kommunal tjänsteman
· Kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighetsprincipen
· Praktiska lösningar
· Att arbeta i en politiskt styrd organisation
· Samverkan mellan förvaltningar
· Beslut: vem, vad, hur och när
· Hur samverkar ditt uppdrag med kommunens övriga mål
· Handlingar, diarieföring, allmän handling, sekretess
· Att arbeta med nämnder

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: