Hyresjuridik

Vilket ansvar bär jag som hyresvärd respektive hyresgäst?

Boka 15 okt 2020

Datum
15 okt 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 5 920 kr

Föreläsare
Gunilla von Beetzen Gunilla von Beetzen

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Hyresjuridik

Vilket ansvar bär jag som hyresvärd respektive hyresgäst?


Hyreslagen är grundläggande vid förhyrning av bostäder och lokaler. Det är därför viktigt att förstå hyreslagens regler och hur dessa fungerar i praktiken. Kursen ger dig kunskap om lagens bestämmelser och hur dessa tillämpas i praktiken.

I kursen går vi igenom hyreslagens regler såväl vad avser hyresvärdens som hyresgästens ansvar och åligganden. Framställningen utgår från deltagarnas erfarenheter och rättslig praxis. Kursen ger en grundläggande genomgång av hyreslagens regler såväl vad avser bostäder som lokaler.

Pedagogik
De olika delarna av kursen och för dessa aktuella lagbestämmelser gås igenom. Deltagarnas frågor och praktiska erfarenheter diskuteras.

Kursen innehåller

· Inledande genomgång av hyreslagen
· Hyrestider och uppsägning
· Lägenhetens skick och hinder i hyresrätten
· Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten
· Hyresgästens användning av lägenheten
· Upplåtelse i andra hand och överlåtelse av lägenhet
· Uppsägning av hyresavtal
· Prövning vid förlängning av hyresavtal eller vid uppsägning av hyresavtal för villkorsändring
· Hyresnämndsförfarandet

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: