Grundkurs bygglov

Kommer du i kontakt med bygglovsfrågor i ditt arbete och vill förstå grunderna i bygglovsprövning?

Boka 6 okt 2021

Datum
6 okt 2021 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 6 660 kr

Föreläsare
Malin Danielsson Malin Danielsson

Kursen ingår i följande program

Markförvaltning – 12 dagar

Grundkurs bygglov

Kommer du i kontakt med bygglovsfrågor i ditt arbete och vill förstå grunderna i bygglovsprövning?


Hur handläggs bygglov? Vad är det kommunen ska bedöma? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Och vad gäller kring kontrollplan, startbesked och slutbesked?

I kursen går vi igenom vad som kräver bygglov, vilka frågor som prövas och hur processen går till. Vi går också igenom vad som behövs för startbesked och slutbesked och momenten däremellan. Vi fördjupar oss i vilka roller och ansvar som olika aktörer har under processens gång. Fokus i kursen är konkreta och viktiga rättsfall och diskussion kring vanliga knäckfrågor.

Kursen innehåller

· Vad kräver bygglov?
· Vad är det kommunen ska pröva?
· Hur tolkas detaljplaner?
· Vad ska det stå i en kontrollplan?
· Vad gör en kontrollansvarig?
· När kan startbesked och slutbesked ges?
· Vilka regler finns kring tillsyn?