Lunchwebinarium med Thomas Kalbro och Tomas Vesterlin – Exploateringsavtal, ett oklart system i behov av förtydligande?

Boka 22 apr 2021

Datum
22 apr 2021 kl. 12:00 till 13:00

Plats
Online/Online

Pris
Gratis

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Lunchwebinarium med Thomas Kalbro och Tomas Vesterlin – Exploateringsavtal, ett oklart system i behov av förtydligande?


Genom exploateringsavtal fördelas plangenomförandekostnader mellan kommunen och exploatören. Kostnaderna kan vara betydande. Men vilken rättslig grund har kommunen att föra vidare kostnader till exploatören? Under webinariet diskuterar vi vilka kostnader som lagen tillåter på randen av tillämpningen.


Vi går särskilt in på de två rekvisiten ”nödvändig” och ”rimligt”; ett av dem fungerar men det andra görinte riktigt jobbet. Hur kan man agera under rådande förhållanden? Under passet diskuterar Thomas Kalbro och Tomas Vesterlin de teoretiska och praktiska utmaningarna.

Kursen innehåller