Förhandling i exploateringsprocessen – stora kursen

Förhandling i exploateringsprocessen– stora kursen

Exploateringsprocessen ur ett praktiskt perspektiv

 

 

Förhandlingskompetens är en nyckel i alla fastighetsprojekt. Detta oavsett om det handlar om avtalsingående, tvister eller att genomföra projekt som stöter på motstånd. Under kursen tillämpar vi en modell som tagits fram på Harvard och därefter vidareutvecklats på Handelshögskolan i Stockholm på olika fastighetsrelaterade förhandlingar.

 

Kursinnehåll
Vi går igenom den grundläggande psykologin i förhandlingar och tillämpar dessa på förhandlingssituationer du ofta möter i fastighetsbranschen som förhandlingar i samband med exploatering, tvister och besvärliga projekt.

 

Kursen behandlar bland annat

  • En generell förhandlingsmodell
  • Prisförhandlingar
  • Vanligaste felen vi alla gör när vi förhandlar och psykologin bakom
  • Feedback på förhandlingsövningar
  • Problemlösande förhandlingar eller vinna-vinna förhandlingar
  • Förhandling om fastighetsexploatering
  • Tvistelösningsanalys
  • Tvistelösningsförhandling
  • Upphandlingsförhandlingar

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, konsulter, kommuntjänstemän, förrättningslantmätare, planhandläggare och andra som kommer i kontakt med plangenomförande ur ett juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.

 

Pedagogik
Kursen är en utpräglad work-shop där vi tränar dina förhandlingsfärdigheter i fastighetsrelaterade rollspel och simuleringar.

 

Lärare
Johan Lagerbielke har en bakgrund som lärare och forskare på HHS i ekonomisk psykologi med inriktning på förhandlingar. Johan har sedan 1999 arbetat som konsult och föreläsare med förhandligar och förhandlingsteknik.

 

Längd

Två dagar

 

Pris

13 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

2-3 maj 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

2-3 maj 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

13 800 kronor per deltagare, exkl. moms

Kategori
Övrigt