Fastighetsrätt för samhällsbyggare – Stockholms Stadsmission 2019

En kurs som garanterat ger något

Boka 10 dec 2019

Datum
10 dec 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
4 900 kr

Föreläsare
Helena Meier Helena Meier
Carolina Gustavsson Carolina Gustavsson
Olof Graner Olof Graner
Emma Eriksson Emma Eriksson
Yvonne Brokvist Yvonne Brokvist
Henrik Höglund Henrik Höglund
Nancy Mattsson Nancy Mattsson
Johan Larsson Johan Larsson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsrätt för samhällsbyggare – Stockholms Stadsmission 2019

En kurs som garanterat ger något


Fastighetsrätten bär en central roll i arbetet med att bygga ett välfungerande samhälle. Juridiken styr och stimulerar (i bästa fall) utvecklingen. Hur juridikens verktyg tillämpas i praktiken är dock upp till de personer som befolkar samhällsbyggnadsprocessen, d.v.s. allt från advokater till myndighetspersoner och från konsulter till miljövetare. Under dagen bjuder ett antal av dessa personer på en fördjupning inom sitt rättsområde eller kanske en trendspaning. Målet är att ge en fördjupad kunskap inom de rättsområden som tillsammans väver fastighetsrätten och därigenom också bygga en ökad helhetsförståelse för hur din del passar in i samhällsbyggandets helhet.

Samtliga intäkter för kursen går oavkortat till Stockholms stadsmission. Lärarna ställer upp gratis liksom Vesterlins som kursarrangör.

Vi vill ge er en tidig julklapp – Gå två från samma företag, betala för en! Ange kod: 2för1

Kursen innehåller

Mer detaljerad info om kursinnehåll uppdateras efter hand.

Exploatering av jordbruksmark enligt MÖD

Under de senaste åren har Mark- och miljööverdomstolen levererat ett stort antal domar som berör frågan om exploatering av jordbruksmark som omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Det har resulterat i en svåröverskådlig flora av avgöranden som vid en första anblick inte självklart hänger ihop. Föreläsningen är tänkt att sammanfatta och systematisera praxisbildningen och dessutom ge en dagsfärsk bild av vilka förutsättningar som gäller för att ta jordbruksmark i anspråk för olika ändamål.
Johan Larsson, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Ledarskapsutveckling
Yvonne Brokvist

Kommunen som fastighetsägare, planmyndighet och byggnadsnämnd - verktyg för att styra stadsutvecklingen
Helena Meier, jurist Egen företagare

Äldre detaljplaner
Under passet tar vi upp vad som sammantaget utgör en detaljplan i fråga om planer före PBL 87, övergångsbestämmelser som reglerar att stads- och byggnadsplaner ska anses som PBL 87-planer, förordnanden enligt 110 § byggnadslagen, tomtindelningar/fastighetsplaner, ändringsplaner och 39 § byggnadsstadgan.
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge kommun

Jordförvärvslagen
Emma Eriksson, Advokat Landhal Advokatbyrå

Ämne kommer inom kort
Marc Landeman

Markexploatering
Nancy Mattsson

Miljörätt
Carolina Gustavsson, Advokat Landhal Advokatbyrå

Plangenomförande
Olof Graner, Civ ingengör Vesterlins

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission kommer och berättar om deras uppdrag och arbete.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll