Fastighetsrätt för politiker

Vad en ledamot i byggnadsnämnden bör veta

Boka 24 nov 2021

Datum
24 nov 2021 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Malin Danielsson Malin Danielsson

Fastighetsrätt för politiker

Vad en ledamot i byggnadsnämnden bör veta


I rollen som kommunpolitiker kommer du i kontakt med ett brett spektrum av frågor. Vissa frågor kräver ämneskunskaper både på bredden och på djupet – en sådan fråga är fastighetsrätten.

Syftet med denna kurs är att ge en grundläggande orientering i de fastighetsrättsliga frågor som behöver hanteras av Sveriges kommuner. Fokus ligger på att dels ge en bild av rättsområdet, dels lyfta de utmaningar som rättsområdet erbjuder. Vi går även igenom hur olika kommuner jobbar för att strukturera och hantera fastighetsrättsliga frågor. Utbildningen är riktad till politiker men passar även kommuntjänstemän som vill få en övergripande orientering i fråga om fastighetsrätt ur ett kommunalt perspektiv.

Kursen innehåller

 • Fastighetsbegreppet
 • Att överlåta mark
 • Att upplåta mark
 • Prissättning av mark och upplåtelser
 • Tomträtt
 • Riktlinjer och markprogram
 • Markanvisning
 • Detaljplaneläggning
 • Exploateringsavtal och plangenomförande
 • Kommunallagen och fastighetsrätten
 • Behovet av hyresrätter och LSS-boenden