Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Boka 12 mar 2020

Datum
12 mar 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Att förvärva äganderätt till fast egendom under kontrollerade former


Överlåtelse av fast egendom lyder under vissa tvingande regler. Men som annars i förmögenhetsrätten har parterna stor frihet att utforma sitt avtal som de vill. Detta skapar möjligheter, men medför även risker.

Under kursen går vi igenom vilka regler som gäller i fråga om överlåtelse av fast egendom – formkrav, tillåtna villkor m.m. – men även hur du tillämpar reglerna i praktiken för att uppnå dina syften. Vi ser särskilt till överlåtelser i samband med exploatering.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Formkrav
· Fatalietider
· Vanliga fel och brister
· Äganderättsövergången
· Tillträde
· Fel i egendomen
· Att optimera en handling efter dina behov
· Verkan av rättigheter och inteckningar
· Skattekonsekvenser
· Köp till grund för fastighetsbildning
· Köp vid exploatering
· Köp av del av fastighet

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: