Exploateringskostnader – ett seminarium

Juridiska ramar i praktisk tillämpning

Boka 23 sep 2019

Datum
23 sep 2019 kl. 09.00 till 16.00

Plats
Kapitel 8. Klara Strand Stockholm

Pris
6 000 kr

Föreläsare
Kristina Thimberg Kristina Thimberg
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Exploateringskostnader – ett seminarium

Juridiska ramar i praktisk tillämpning


Behovet av att reglera exploateringskostnader på ett säkert och förutsägbart sätt är större än någonsin på en svängig marknad. Vi ser till de teoretiska ramarna innan vi går in och diskuterar olika exempel i olika kommuner. Dagens konklusioner sammanfattas och redovisas i ett material som distribueras till samtliga deltagare i efterhand.


Seminariedagen inleds med en genomgång av rådande praxis och vad den tillåter. Vi ser sedan till hur olika kommuner har valt att reglera uttag av exploateringskostnader. Därefter fortsätter dagen i seminarieform där vi utifrån kommunens olika behov ser till hur täckning av exploateringskostnader kan säkras på olika sätt. Vi ser till fördelar och nackdelar med olika modeller samt i vilken mån byggherrarnas acceptans går att finna. Seminariematerial likväl som en sammanställning av resultatet av seminariet tillhandahålls till samtliga deltagare.

Kursen innehåller

· De legala ramarna för uttag av exploateringskostnader
· Praxis i fråga om exploateringskostnader
· Vanliga missförstånd
· Olika betalningsansvar beroende på olika lagstiftning – flera äldre regler är tillämpliga
· Invändningar från exploatörer, vanliga begränsningar
· Hur olika kommuner jobbar och varför
· Fördelar och nackdelar med olika upplägg
· En generisk modell att utgå från
· Sammanställning av dagens konklusioner

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll