Exploateringskostnader – ett seminarium

Juridiska ramar i praktisk tillämpning

Boka 3 mar 2020

Datum
3 mar 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr

Föreläsare
Kristina Thimberg Kristina Thimberg
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Exploateringskostnader – ett seminarium

Juridiska ramar i praktisk tillämpning


Behovet av att reglera exploateringskostnader på ett rättssäkert och förutsägbart sätt är stort, särskilt på en svängig marknad. Hur exploateringskostnader får tas ut regleras bl.a. genom bestämmelser i plan- och bygglagen och kommunallagen. Hur exploateringskostnader tas ut i praktiken beror dock av fler förutsättningar än så, inte minst hur kommunens politiker och tjänstemän ser på uttag av exploateringskostnader.

Seminariedagen inleds med en genomgång av rådande praxis och vad den tillåter i fråga om uttag av exploateringskostnader. Vi ser till vad som är klart och tydligt men även till de delar där praxis saknas. Därefter ser vi på olika modeller för uttag av exploateringskostnader samt vilka för- respektive nackdelar som följer med dessa.

Eftermiddagens pass sker i seminarieform där vi utifrån legala ramar och olika avtalsmodeller gemensamt ser till möjligheter och risker.

Kursen innehåller

· Legala ramar för uttag av exploateringskostnader
· Praxis i fråga om exploateringskostnader
· Kvarstående gråzoner
· Vanliga missförstånd
· Äldre regler med betydelse på avtal som ingås i dag
· Hur olika kommuner jobbar och varför
· Fördelar och nackdelar med olika upplägg
· En generisk modell att utgå från

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll