Del 5, Förhandlingens psykologi – lilla kursen samt Entreprenadrätt och LOU

Första dagen ägnas åt de förhandlings- och argumentationsteknik. Den andra dagen fördjupar vi oss i entreprenadrätt och – i begränsad mån – LOU.

 

 

Kursinnehåll

Under första dagen varvar vi diskussioner om strategiska val med förhandlingsteknik och frågor av pedagogisk, psykologisk och retorisk art. Kursens kärna består av olika förhandlingsspel utifrån vilka vi diskuterar och utvärderar olika strategier och handlingsalternativ. Under dag två går vi in på entreprenadrättsliga frågor och hur dessa bör hanteras i exploateringsprocessen, bl.a. vid tecknande av exploateringsavtal och andra avtal. Kursen riktar sig till dig som vill få en övergripande förståelse för hur entreprenadrätten påverkar olika val i exploateringsprocessen samt hur du bör agera för att i första hand undvika och i andra hand lösa problem.

 

Kursen behandlar bland annat

Dag 1:

 • Att förbereda sig inför en förhandling
 • Att välja mål och delmål
 • Olika förhandlingsvalutor
 • Att utvärdera och förbättra sitt arbete
 • Pedagogik, kunskap och lärande, att förstå den andra och att övertyga
 • Förhandlingsspel, vi utgår från olika scenarier och olika roller. Förhandlingarna genomförs i en prestigelös och lättsam anda
 • Att känna motparten och dennes behov

 

Dag 2:

 • Introduktion entreprenadrätt
 • Avtalslagen och entreprenader
 • Olika entreprenad- och upphandlingsformer
 • ABK 09
 • Skillnader mellan AB och ABT
 • Omfattningsparagraferna
 • De viktigaste momenten i entreprenadavtal
 • Garantier
 • Att innehålla pengar, beställarens makt
 • Besiktning, viktigt att tänka på
 • LOU, en översikt
 • LOU och byggentreprenader
 • LOU och allmänna platser
 • Att hantera upphandling på ett konstruktivt sätt

 

Lärare
Johan Lagerbielke har en bakgrund som lärare och forskare på HHS i ekonomisk psykologi med inriktning på förhandlingar. Johan har sedan 1999 arbetat som konsult och föreläsare med förhandligar och förhandlingsteknik.

 

Ola Thored har arbetat som jurist med bland annat fastighetsrättsliga frågor i över tio år. Han arbetar framförallt med entreprenad- och hyresjuridik. Ola är en flitigt anlitad lärare.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms.

En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms.

 

Nästa tillfälle

28-29 maj 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Boka här

Datum

28-29 maj 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms. En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms.