Bostadsrättslagen för exploatörer

En studie i teori och praktik

Boka 19 nov 2020

Datum
19 nov 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
7 400 kr 5 920 kr

Föreläsare
Maria Wideroth Maria Wideroth
Gustaf Åkesson Gustaf Åkesson
Maria Schefström Maria Schefström
Ola Thored Ola Thored
Susanne Falk Susanne Falk

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Bostadsrättslagen för exploatörer

En studie i teori och praktik


Bostadsrättslagen kan verka kortfattad och enkel, men reglerna är både föråldrade och svårtillämpade, vidare saknas lagstiftning i vissa delar. Under kursen bygger vi en bas med lagregler och praxis. Den bygger vi sedan vidare på med erfarenheter, exempel och praktiska lösningar. Vi blickar även framåt mot sannolika förändringar i gällande rätt.

Den som kommer i kontakt med överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag har många strategiska frågor att ta ställning till. Det gäller även vid uppförande eller konvertering av byggnader som ska övertas av en bostadsrättsförening. Möjligheterna är många, liksom fallgroparna. Ett lyckat projekt kräver helhetsförståelse omfattande allt från mark- och exploateringsavtal, val av transaktionsmodell, förvärvshandlingar, entreprenadavtal till uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen.

Under kursen fokuserar vi på uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen och hanteringen av förhandsavtal och upplåtelseavtal samt byggstyrelsens arbete. Vi ser även till hur du säkerställer att projektet levererar det köparen – slutkonsumenten – har utlovats, liksom att föreningen grundas på stabila stadgar och avtal.

Kursen innehåller

· Avtal och transaktioner samt äganderätt
· Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen
· Förhandsavtal och upplåtelseavtal
· Stadgar – Tillval – Upplåtelse av mark/balkong/förråd/takterrass – Styrelse- eller stämmobeslut – Jäv
· Eftermarknadsfrågor och praktisk hantering
· Aktuell praxis

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: