Arrenden och partiell nyttjanderätt

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter
Boka 19-20 nov 2019

Datum
19-20 nov 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Boka 25-26 mar 2020

Datum
25-26 mar 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
13 800 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Arrenden och partiell nyttjanderätt

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter


Ingen arrendeupplåtelse är den andra lik, men de utgår alla från samma grundläggande lagregler. För att upprätta och förvalta arrendeavtal behöver du ha kännedom om – och kunna tillämpa – dessa regler.

Vi går under kursen igenom hur du bör agera vid upplåtelse, förvaltning och avveckling av arrendeupplåtelser. Vi fördjupar oss i viktiga momenten och ser även till mer praktiska frågor. De partiella nyttjanderätterna behandlas översiktligt.

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

Kursen innehåller

· Nyttjanderätt, vad det kan avse
· Olika typer av nyttjanderätter och deras särdrag
· Partiella nyttjanderätter
· Att upprätta ett arrendeavtal
· Formkrav vid arrende
· Att omförhandla villkor
· Förlängning och ändring av upplåtelse
· Avgifter
· Att säga upp ett arrende
· Förverkande, när och hur?
· Jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende
· Överlåtelse av arrende
· Arrendenämndsprocessen

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: