Richard Hedin Thyr

jurist

Richard Hedin Thyr

jurist

Kort om Richard

Richard är specialiserad och arbetar med inkomst- och stämpelskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Richard har ett särskilt fokus på strukturfrågor, omstruktureringar, transaktioner och projektutveckling kopplade till fastighetsinvesteringar. Richard har en Jur-kand examen från Uppsala Universitet och har arbetat på Skeppsbron Skatt sedan 2007. Richard har även erfarenhet från Skatteverket och Förvaltningsrätten.

Styrkor som lärare?

Jag har bred praktisk erfarenhet varigenom jag har en bra bild av vart de praktiskt relevanta frågeställningarna finns på vilka jag fokuserar.

Vad är roligast med att undervisa?

Interaktionen med deltagarna varigenom frågor ofta belyses utifrån nya perspektiv.

Kurser med Richard: