Maria Schefström

biträdande jurist

Maria Schefström

biträdande jurist

Kort om Maria

Maria Schefström är inriktad på frågor inom fastighetsöverlåtelser, bostadsrätt, mark och exploatering och allmän nyttjanderätt, arrende och servitut. Hon tycker det är roligt och utvecklande att undervisa. Det är kul att träffa nya människor och intressant att få ta del av deras problemställningar samt förslag på lösningar. Positivt är också att det innebär samtidigt en ständig kunskapsutveckling och att man på det sättet håller sig uppdaterad inom sitt ämne.

2011 tog Maria en Jur kand från Uppsala Universitet. Efter det har hon bland annat arbetat på en advokatbyrå i Mexiko och tingsnotarie på Södertälje tingsrätt innan hon började på Landahl Advokatbyrå 2017.

Styrkor som lärare?

– Jag är förhoppningsvis bra på att förenkla den annars ibland så krångliga fastighetsrätten, vilket kanske kan få kursdeltagarna att till om med tycka att juridik är kul.

Vad är roligast med att undervisa?

– När man får positiv respons från kursdeltagarna eller blir utmanad genom kluriga frågor.

Oanad talang?

– Pratar flytande spanska.

Kurser med Maria: