Johannes Holmgren

advokat

Johannes Holmgren

advokat

Kort om Johannes

2001 tog Johannes juristexamen och LLM (engelsk Master of Law). Efter det har han arbetat tre år på domstol, två år som bolagsjurist, mer än tio år på advokatbyrå och bedriver sedan i höstas sin egen verksamhet, Polaris Advokatbyrå.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Jag började föreläsa om plan- och bygglagen 2010, i samband med att man året efter skulle lansera nya PBL. En ny lag kräver alltid en stor undervisningsinsats. Efter det har det bara fortsatt! Det är helt enkelt kul – ett perfekt sätt att träffa folk och få en inblick i deltagarnas olika verkligheter, samtidigt som man själv håller sig väl uppdaterat i ämnet.

Styrkor som lärare?

– Jag är lugn och pedagogisk och har en gedigen praktisk erfarenhet att ösa ur.

Vad är roligast med att undervisa?

– När publiken är aktiv, livlig och frågvis samt när det dyker upp frågor och problem som man själv inte har reflekterat över!

Oanad talang?

– Är en entusiastisk (och framstående) badrumssångare.

Kurser med Johannes: